İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Küçük filozoflar sorularına devam etsin diye…

Küçük filozoflar sorularına devam etsin diye…

Işık ERGÜDEN

“Küçük Filozoflar” dizisinin büyük boy, hoş çizimlerle resimlenmiş, rahat okunur kitapları, “meraklı çocuklar için” ibaresiyle yayımlanmış olsa da aslında her yaştan “meraklı”ya hitap ediyor. Lao-Tzu, Leibniz ve Paul Ricoeur’le tanışmak isteyenler, haydi kitap başına!..

Metis Yayınları’nın “meraklı çocuklar” için hazırladığı “Küçük Filozoflar” dizisi yoluna devam ediyor. Daha önce tanıttığımız Profesör Kant’ın En Çılgın Günü, Bilge Sokrates’in Ölümü, Karl Marx’ın Hayaleti ve Descartes Amca’nın Kötü Cini’nin ardından, bu kez de elimizde Lao-Tzu: Ejderhanın Yolu, Leibniz: Mümkün Dünyaların En İyisi ve Paul Ricoeur’ün Baykuşu var… Her biri ayrı bir hikâye etrafında örülmüş kitaplar, bir yandan ele aldıkları filozofun yaşamını ya da yaşamından bir kesiti gözler önüne sererken, diğer yandan da düşüncesinin ana hatlarını, peşinde koştuğu temel soruları vurgulamakta. Böylece genç okurların filozoflarla bağ kurması, kavramlarına, uslamlamalarına aşinalık kazanması amaçlanmakta.

Felsefenin önemsenmediği ve değersizleştirildiği; basmakalıp düşünce ve davranış modelleriyle kendine bakan, soru sormayan insanların yetiştirildiği; eğitim sisteminde eleştirel ve yaratıcı düşünceye yer vermediği bir ülkede gençlere, çocuklara dönük felsefe kitaplarının yayımlanması hem çok önemli hem de kapsamlı bir çaba elbette. Yetişkinlerin felsefeye, hatta bırakalım felsefeyi, kitaba ilgi duyduğundan bile ne kadar söz edebileceğimizi bilemediğimiz bir ortamda, gençlere başka dünyaların kapısını açan böyle yayınlar umudun da yolu olabiliyor. Felsefenin yaşayabilme, insanlığa ışık tutabilme imkânı, felsefi sorular soracak, bu soruların peşinden gidecek gençlerin varlığına bağlı bir anlamda; çünkü insanlığın onuru olabilmiş bu düşünürler ve filozoflar da çocukluklarının, gençliklerinin sorularıyla aramışlar buldukları ya da bulamadıkları yanıtları…

YETİŞKİNLERE DE İŞ DÜŞÜYOR
Giderek bir külliyat oluşturan ve devamı da gelecek bu dizinin özellikle lise çağındaki gençlere hitap etme olasılığı da güçlü. Daha genç yaştakiler belki daha çok kavramlarla tanışmayı, yaşamölüm, iyilik-kötülük gibi ikilikler üzerinde kafa yormayı tercih ederken, ergenler isimlerini duydukları ya da eserlerini okumaya cesaret edemedikleri filozofları tanımanın iyi bir yolunu bulabilirler bu diziyle.

Ama işin çetrefil yanı belki de, başlangıçta bu kitapları gençlerle buluşturacak ebeveynlerin, eğitmenlerin, yetişkinlerin omuzlarında. Bu kitapları keşfedecek, gençlerle birlikte okuyacak, öğrenecek, soruları soracak, tartışacak, başka kaynaklara onlarla birlikte yönelmeyi göze alacak yetişkinlere ihtiyaç olabilir! Aslında, laf aramızda, yetişkinlerin de bu kitaplara ihtiyacı olabilir: Asla vulgarize edilmemiş ama yalınlaştırılmış ve hikâyelendirilmiş düşünce ilmeklerinin peşinden gitmek, hem de bunu çocuklarla, gençlerle birlikte yapmak yepyeni düşünce pratiklerinin yolu olabilir; belki de ertesi gün hayata farklı bir gözle bile bakılır, kim bilir…

OLABİLECEK EN İYİ DÜNYA
Dizinin yeni kitaplarına şöyle bir göz atacak olursak, beşinci kitap olan Lao-Tzu: Ejderhanın Yolu, Çin edebiyatı eğitimi görmüş, Asya’da uzun yolculuklara çıkmış Miriam Henke’nin yazdığı ve Jérôme Meyer-Bisch’in resimlediği bir eser. Taoculuğun kurucusu Lao-Tzu’nun bilgelik Yol’undaki ilerleyişine hem gerçek hem de mecazi anlamda tanıklık ederken, kendi iç yolculuğumuzun kapılarını da zorlama imkânını edinebiliriz.

Altıncı kitap, Leibniz: Mümkün Dünyaların En İyisi, filozof Jean Paul Mongin’in metniyle Julia Wauters’in resimlerini bir araya getiriyor. Ömrünün son demlerini yaşayan Alman filozof Leibniz’in küçük dostu Théodore’un “kötülük” sorununu anlayamaması üzerine yaptığı açıklamaları takip ederek, Tanrı, insan iradesi ve eylemi, olabilecek en iyi dünya temaları etrafında zengin örnekler ve uslamlamalarla dolu mitolojik ve tarihsel bir gezintiye çıkıyoruz. Yedinci kitap olan Paul Ricoeur’ün Baykuşu’nu felsefe profesörü Olivier Abel kaleme almış, çocuk kitapları ressamı Eunwha Lee resimlemiş. Filozof Paul Ricoeur’ün baykuşuyla yaptığı söyleşi, bir yandan filozofun anılarıyla, diğer yandan hayatı boyunca üzerinde durduğu, kimi zaman çözümleyebildiği, kimi zamansa soru olarak bıraktığı sorunsallarıyla dolu bir güzergâh boyunca gezdiriyor okuru…

Büyük boy, hoş çizimlerle resimlenmiş, rahat okunur bu kitaplar, “meraklı çocuklar için” ibaresiyle piyasaya sürülmüş olsa da, yukarda farklı açılardan vurguladığımız gibi, aslında her yaştan “meraklı”ya ve her yaştan “çocuğa” hitap ediyor. Müptelası olmak için daha fazla vakit kaybetmemeli.

Leibniz: Mümkün Dünyaların En İyisi
Jean Paul Mongin
Resimleyen: Julia Wauters
Çeviren: Zeynep Direk
Metis Yayınları, 64 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lao-Tzu: Ejderhanın Yolu
Miriam Henke
Resimleyen: Jérôme Meyer-Bisch
Çeviren: Akın Terzi
Metis Yayınları, 80 sayfa

Show More