İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Az nostalji çok eğlence: FOTOROMAN

Şimdiye kadar bu sayfada, gerek hazırlık gerek uygulama bakımından birkaç saati aşmayan etkinlikler paylaştık. Bu sefer ise kütüphane şenlikleri, dönem ya da yılsonu gösterileri, veli günü gibi vesilelerle bir sunumla taçlanabilecek, daha kapsamlı bir ön çalışma gerektiren, genç okurların bizzat hazırlayacağı çok keyifli bir okumayı teşvik etkinliğiyle karşınızdayız.

Yazan: Suzan Geridönmez

Yaş grubu: 12 +
Süre: 1 ay +
Malzeme: Dijital kamera, değişik rollere bürünmek için (eski) kıyafet, sunum programının yüklü olduğu bilgisayar, yazıcı
Amaç: Bir eserin (öykü ya da roman) farklı sanatsal biçimlerle uyarlanarak yeniden yorumlanması. Orijinal eserin farklı bir bakış açısıyla, özgürce yorumlanabilmesini olanaklı kılan derinlikli bir okumanın gerçekleştirilmesi.
Hazırlık: Seçilen eserin sınıfça okunması. Edebiyat/Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle kitabın ana karakterlerinin, olay örgüsünün, tarihsel, psikolojik ve sosyal arka planının, kurgusunun, gizli ya da açık mesajlarının vb. çözümlenmesi.
Uygulama: Derinlemesine bir tahlile tabi tutulan eserin fotoromana dönüştürme amacı öğrencilere açıklanır. Bundan sonra öğrencilerin özgür ve bağımsız çalışabilmesi için hazırlık aşamaları tanımlanır:
“Eseri fotoromana uyarlarken yeniden yorumlamak (örneğin günümüze adapte etmek, feminist bir bakış açısıyla ele almak, mizahi bir boyut kazandırmak) istiyor muyuz? Bunu nasıl yapabiliriz?” sorularına yanıt aramak.
“Hikâyenin akışını, can alıcı sahnelerini yaklaşık kaç fotoğraf karesine sığdırabiliriz?” 30’dan az 50’den fazla olmaması gereken karelerin önden tasarlanması. Mimikler, dekor ve kostüm ihtiyaçları, sahnelerin nerede çekileceği gibi noktaların belirlenmesi, not edilmesi.
Farklı karakterleri canlandıracak öğrencilerin seçilmesi. Rollerin dağıtılması.
Grup çalışmasıyla hazırlık evresini tamamlayan öğrenciler pratik uygulama aşamasına başlar. Bunun için projeyi yöneten öğretmenin gözetiminde:
Fotoromanın başında karakterleri tek tek tanıtmak amaçlı fotoğraflar çekilir.
Önceden saptanan, not edilen 30-50 sahne, rol alan öğrencilerce canlandırılır. Her sahneden sonrasında en uygun, beğenilen kareyi seçmek üzere 3-5 fotoğraf çekilir.
Çekim sonrası nihai fotoğraf karelerinin seçimi yapılır. Gerektiği takdirde bazı sahneler yeniden çekilir.
Metin çalışması: Sahneler için alt yazılar ve konuşma balonları hazırlanır. Bunlarla birlikte başlık, kapak ve iç kapakta yer alan yazılara karar verilir. Varsa önsöz, içindekiler ile birlikte daktilo edilip, bilgisara aktarılır.
Hepsi bir bilgisayar sunumuna dönüştürülür.
Sunum: Fotoromanın sunumu öğrenciler tarafından özel bir günde yapılabileceği gibi, ek ya da alternatif olarak fotoromanın uygun bir metin – grafik programıyla düzenlenmesi, basılı hale getirilmesi, ciltlenmesi ve okul kütüphanesine bağışlanması da düşünülebilir.

Show More