İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek için…

Erdem Yayınları, çocukların özgüveni yüksek, saygılı bireyler olabilmesi için kılavuz niteliğinde, 10
kitaplık bir seri sunuyor. Engellilik, ölüm, barışçıl olmak, iyi örnek olmanın değeri, dürüstlük, görgü
kuralları, cesur olmak, farklılıklara saygı gibi temalar birer kitapla ele alınıyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK

İnsanların sosyal birer varlık olduğunu anımsadığımızda, insan hayatındaki en önemli kırılma noktalarından birisinin de toplumsallaşma sürecinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç hayatımız boyunca sürdüğünden, nasıl başladığı ve ne şekilde sürdüğü, bireyin karakterini ve toplumdaki duruşunu belirleyen en kritik etkenlere dönüşüyor. Toplumlarda bu süreçleri sağlıklı şekilde geçiremeyen bireylerin sayıca fazlalığı ve toplumsallaşmanın gerçekten “öğrenilen” bir şey olması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Üstelik bu yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de yaşadığı ciddi bir sıkıntı.

Erdem Yayınları, bu evrensel sıkıntıya bir yerden derman olmak istemiş olacak ki çözüm namına güzel bir reçeteyle çıkagelmiş: “Erdemli Davranışlar Serisi”. 10 kitaptan oluşan bu serinin altında başarılı psikoterapist Pat Thomas’ın imzası var.

Birer öykü anlatmaktan ziyade, durumlara dair açıklamalar yapmayı ve bu açıklamaların arasına çocuğun o konuya dair duruşunu, fikrini, eylemlerini sorgulayabileceği sorular serpiştirmeyi
uygun görmüş Pat Thomas. Üstelik bu çalışma yalnızca çocuklara yönelik tasarlanmamış. Her kitabın sonunda ebeveynler ve eğitimciler için kitabın amaçları açıklanmış, söz konusu duruma dair nasıl davranılması gerektiği belirtilmiş ve bu konuda çocuğun davranışlarını pekiştirebilmek adına çeşitli uygulamalar, oyunlar tanımlanmış. Sonuç itibariyle, evet, çok ciddi bir pedagojik çalışma ile karşı karşıyayız. Bir çocuğun yetiştirilmesi aşamasında tam olarak ihtiyacımız olan şey de bu: bilinçle ve özenle hazırlanmış sosyal bir rehber.

HER TEMAYA BİR KİTAP
Seriyi oluşturan her kitap için bir de “anahtar kelime dağarcığı” uygun görülmüş ve kapakların sol köşesine bu sözcükler iliştirilmiş. Çocuğa aktarılmak istenen mesaj da aslında böylece doğrudan ifade edilmiş. Zaten “Erdemli Davranışlar Serisi”nin en önemli özelliklerinden birisi de bu: doğrudan ifade edebilmek. Çocukların düz mantıkla düşündüklerinin bilincinde olan yazar, onların ayrıntıları göz önünde bulundurmadan, doğrudan verilen mesajla ilgilendiklerinin de farkında. Bu nedenle kendi ifadelerinde net olmaya verdiği özeni, kitapların sonundaki direktiflerde ebeveyn ve eğitimcilere de tavsiye ediyor. Böylece çocukla sağlıklı bir iletişim kanalı açmış oluyor.

“Erdemli Davranışlar Serisi” çocuğu toplum içinde sağlıklı, sosyal ilişkileri kuvvetli ve aynı zamanda özgüveni yüksek bir birey olarak şekillendirmeyi hedef edinmiş bir seri. Bu anlamda, bu gün birçok toplumun sıkıntısını çektiği insani değerlere değinen, “insan” ve “toplum” dediğimizde aklımıza gelen her kemik değer için birer kitap hazırlanmış. Engellilik, ölüm, barışçıl olmak, iyi örnek olmanın değeri, dürüstlük, görgü kuralları, cesur olmak, farklılıklara saygı duymak, azimli olabilmek ve hatta diş sağlığının neden önemli olduğu konusunda ayrı ayrı ve ayrıntılarla işlenmiş kitaplar var. Temel olarak da her insanın var oluşuyla dahi bir değere sahip olduğuna ve bu değerin korunmasının sosyal hayattaki gücüne dikkat çekilmiş.

Kitaplar hitap ettikleri yaş aralığı İtibariyle de (6-9 yaş) görsel anlamda titizlikle hazırlanmış. Verilmek istenilen mesajı destekleyici nitelikte, güçlü çizimler kullanılmış ve neredeyse hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamış. O kadar ki, farklılıklara saygı duymanın değerinden bahsedilirken, figürlerin fiziksel olarak tek tipleştirilmemesine dikkat edilmiş. Kitapta inancı veya ırkı nedeniyle farklı görüntülere sahip karakterlere rastlıyor olmak; serinin ana fikrini kuvvetlendiren, oldukça iyi düşünülmüş bir detay. Kitabın çizeri Lesley Harker muazzam bir iş çıkartmış.

KENDİNİ TANIMAK VE ÖLÜMLE BAŞETMEK
Değinilen konular, çoğu yetişkinin dahi üstesinden gelmekte zorlandığı ya da gündelik hayatta üstün körü geçiştirdiği durumlar. Bu nedenle çocuktan evvel yetişkine telkinde bulunan örnekler var. Mesela, ölüm. Ölümü kabullenebilmek her zaman, her yaştan insan için oldukça sancılı olmuştur. Seni Özlüyorum – Ölümü Anlatmak adlı kitap, ölümün doğallığını ve tüm canlıların bunu yaşadığını hatırlatılıyor ebeveyne. Ardından, bir yetişkinin ölümü çocuğa açıklayabileceği yollar, çocuğun bu gerçeği kanıksayabileceği küçük oyunlar tavsiye ediliyor. Mesela, yaşanılan
bir kaybın ardından ebeveyne çocuğuyla beraber, kaybedilen kişiden neler öğrendiklerini listelemesi ya da beraber yaşadıkları güzel anıları anlatması gibi etkinlikler öneriliyor.

Bir diğer iyi örnek de Kavga Etmek İstemiyorum – Barışçıl Olmayı Anlatmak adlı kitap. Bireylerin yaşamlarında ciddi bir sorun olan öfke; bireysel anlaşmazlıklara ve hatta savaşlara değinilerek
anlatılıyor. Öfke kontrolünün ne kadar önemli olduğu ve kavga etmenin asla bir çözüm yolu sunmadığı açıklanırken, çocuktan eline defterini ve boyalarını alıp öfkeyi vücudunun neresinde hissettiğini çizmesi ve hangi renk olduğunu düşünüyorsa boyaması isteniyor. Böylece aslında çocuğu, oldukça soyut bir kavram olan öfkeyle somutlaştırarak tanıştırıyor; kendi öfkesini tanımasını sağlıyor. Akabinde öfkeyi kontrol edebilmenin, insanın kendi öfkesini tanımasından geçtiği kanıksatılıyor.

“Erdemli Davranışlar Serisi” sosyal ilişkilerin giderek zayıfladığı ve insanların birbirlerinin varlıklarına duydukları saygıyı hızla yitirmeye başladıkları bu günlerde, vaziyetin daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek için tam ihtiyacımız olan şey. Uzun vadede de olsa faydalarını radikal bir şekilde göreceğimiz, değerli bir çalışma.

Seni Özlüyorum – Ölümü Anlatmak
Kavga Etmek İstemiyorum – Barışçıl Olmayı Anlatmak
Pat Thomas
Resimleyen: Lesley Harker
Çeviren: Özlem Mumcuoğlu
Erdem Yayınları, 24 sayfa

Show More