İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Dikkat tuzak!

Bu kez popüler bilim ve kurgu dışı eserleri merkeze alan bir okuma etkinliği ile karşınızdayız. Çünkü ne çocuk kitapları roman ve öykü ile sınırlı ne de edebi okuma teşvik edilmeyi hak eden yegâne okuma türü. Bazen kitap sevgisine giden yol pekâlâ tarihten, matematikten ya da fenden geçebilir…

Yazan: Suzan Geridönmez

Yaş grubu: 10 +

Süre:  2 ders saati

Malzeme: Not defteri, kalem

Amaç: Derste işlenen bir konuyu, müfredatı aşan kapsamda, çocuk kitaplarından faydalanarak ele almak. Popüler bilim ve kurgu dışı çocuk kitaplarına dönük merak uyandırmak. Öğrencileri, onların ilgisini çeken matematik, fen ya da sosyal bilimleri temaları içeren eğlenceli çocuk kitaplarına yönlendirmek.

Hazırlık:  Kütüphanede ders konusunu  (örneğin “Türkiye’nin dağları”, “Suda yaşayan hayvanlar”, “Bedenimiz” vb.) kesen,  yaş grubuna uygun kitapların sergilendiği bir masa hazırlanır. 3-5 öğrenciye en az 1 kitap düşmeli.

Uygulama: Öncesinde konuyu derste işlemiş olan öğretmen sınıfla kütüphaneye gelir. Öğrencilere stanttaki kitapları incelemek için on dakika zaman tanındıktan sonra sınıf 3-5 kişilik gruplara ayrılır. Her grup kendine en ilginç gelen kitabı seçer. Seçimin serbest olması esastır, ancak kitaplar uğruna sürtüşmelerin yaşanmaması için yönlendirici olunmalı ya da seçim sırası kura ile belirlenmelidir.

Gruplar seçtikleri kitap, not defteri ve kalemle donanmış halde, ötekilerden bağımsız çalışabilecekleri bir masa ya da köşeye geçer. Bu arada öğretmen oyunun mantığını açıklar: Her grup elindeki kitaptan 5-10 satırı geçmeyen çarpıcı bir paragrafı not defterine aktarmalı. İşin püf noktası, kâğıda geçirilen paragraflara mahsus, biri bariz (tercihen esprili), diğeri anlaşılması daha zor iki hatalı bilginin yerleştirilmesidir. Örneğin konumuz “Suda yaşayan hayvanlar” ve grubun seçtiği kitap da balinalarla ilgiliyse, bariz yanlış “balinalar ergenlikte sivilce çıkarır”, anlaşılması görece zor yanlışsa “balinaların derisi pulludur” olabilir. Ekip üyeleri kullanacakları uydurma bilgiler konusunda aralarında anlaştıktan sonra bunları paragrafa gizlemeye, sırıtmayacak şekilde satırların arasına yerleştirmeye çalışır.

İkinci ders saatinde gruplar sırasıyla seçtikleri kitabı kısaca sınıfa tanıtır, hatayla süsledikleri paragrafı sesli bir şekilde okur. Dinleyici konumundaki öğrencilerden yanlış bir bilgi sezinlediklerinde ellerini arka arkaya en çok üç kez çırpmaları istendiği için okuyucu çocuk her cümleden sonra kısa bir durak verir, sınıfın tepkisini bekler. Genellikle kaba hatalarda alkış sesleri (ve gülüşmeler) çoğalacak, zor anlaşılan hatalarda sadece birkaç çocuk el çırpacaktır. Her grup hata yerleştirdiği paragrafın ardından, alıntıladığı metnin orijinalini okur ve anlaşılmayan hata kaldıysa açıklar.

Etkinliğin sonunda öğrencilere edindikleri doğru ve yanlış bilgilerden hareketle konuyu biraz daha tartışmak için zaman tanınır, ardından kütüphaneci sınıfa popüler bilim ve kurgu dışı eserlerin okul kütüphanesinde nerede bulunduğunu gösterir. İsteyen çocuk hemen kitap ödünç alabilir.

Show More