İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Yaşam ayrıntıda gizlidir

İncelikli Şeyler bizi, yaşamın hız ve ağırlığının görünmez kıldığı bu minik ayrıntıları görmeye çağıran cıvıl cıvıl bir kitap.

Ramazan Güngör

Gündelik yaşamda tekrarlayıp durduğumuz eylemler, alışkanlıklarımız ve tekrar tekrar yürümek zorunda kaldığımız yollar, bulunduğumuz yerde bir derinlik oluşturup yaşamın içinde bize bir yer açar. Bütün bunların bize ödettiği bir bedel de vardır: Hayata alışkanlıkların penceresinden bakmak, merak ve şaşırabilme yetilerimizin zaman içinde asgari düzeye gerilemesi. Büyük olayların ve gündemlerin gürültü patırtısı arasında, sessiz sedasız işleyen sonsuz sayıdaki ayrıntıya karşı körleşiriz. Oysa özgür bırakılan bir kuşla birlikte kendi özgürlüğümüzün kapısını aralayabilmek, gökyüzünde süzülen balonların içine düşlerimizi yerleştirerek sıradanlığın zincirlerinden kurtulabilmek bu ayrıntıları fark etmekle başlar. “İncelikli şeyler”dir bunlar ve biraz özenli olmayı gerektirirler. Küçücük bir ayrıntının peşine takılıp onun içine yerleşmiş ve de ortaya çıkmak isteyen sonsuz potansiyeli görmek için biraz duraksayıp “yadırgama”yı öğrenmek gerekir. Bizi, etrafımızda olup bitene ve varlıklara belli bir alışkanlık düzeni içinde koşullanmışlıkla bakmaktan kurtarıp yeni bir bakışa açısı kazandırabilmek için yazarlar da sık sık başvurur “yadırgatma” yöntemine. Olayları toplumsal anlamından sıyırıp doğada oldukları biçimde görmeye başlar, başka bir deyişle yaşama çocuk gibi bakmaya öğreniriz bu sayede.
İncelikli Şeyler bizi, yaşamın hız ve ağırlığının görünmez kıldığı bu minik ayrıntıları görmeye çağıran cıvıl cıvıl bir kitap. Rengârenk çizimler ve son derece tasarruflu sözcük kullanımıyla ilk bakışta bir çocuk kitabı gibi görünmesine karşın, asıl mesajın yetişkinlere olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çocuklar “yadırgama” duygusunu henüz yitirmemiş varlıklardır ve buna ihtiyacı olansa esas itibariyle yetişkinlerdir. Bazen birazcık duraksayıp bir adım geri giderek bakabilmemiz gerekir etrafımızda olan bitene. Belki bu “çocuk” görünümlü “büyük” kitaplar elimizden tutup bizi, gündeliğin bilgi ve alışkanlıklarıyla henüz körleşmemiş olanın düzeyine çıkarabilir. Bunu yaparken biraz şaşkınlık ve acemilik yaşamamız olası ama düşünme kalıplarımızda çatlaklar oluşturan her yeni durum biraz böyle değil midir? Öte yandan kitabın oluşturduğu bu zengin düşünsel içeriğin, çocuk dünyasında ne kadar karşılık bulacağı kuşkulu. Elbette onların bu renkli resimler ve kısacık cümlelerden yola çıkarak bir düş evreni yaratacaklarını öngörmek mümkün fakat bunun kitabı hazırlayanların düşünce ve hayal evrenine ne kadar yakın olacağı tartışılır.

 

 

İncelikli Şeyler
Germano Zullo
Resimleyen: Albertine
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Desen Yayınları, 72 sayfa
Show More