İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Birleşen iki dünya…

Suzy Lee, ifade gücünü sadeliğinden alan bir sanatçı.

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Ayna, sanatçı Suzy Lee’nin “Sınır Üçlemesi’nin (The Border Trilogy)” ilk kitabı. Üçlemeyi oluşturan diğer iki kitap daha önce Türkçeleştirilmiş olan Gölge ve Dalga. Peki, sınır ne? Sınır, resimli kitaplarda karşılıklı gelen sayfaların orta kısımlarının mümkün olduğunca kullanılmamasına yönelik süregiden sessiz bir anlaşma. Sınır, kitaplarda boş bırakılmış ya da feda edilebilecek(!) resimsel elemanların yerleştiği yer. Bir kız çocuğunun aynada kendi yansımasıyla karşılaşmasını hikâye eden Ayna’da, kitabın sol tarafındaki sayfalara “gerçeklik”, sağ tarafındakilere ise “yansıma” yerleşmiş. Küçük kız aynadaki görüntüsüne ilk önce ihtiyatlı, sonra coşkulu bir şekilde yaklaşıyor, derken gerçeklik ve yansıma arasında bir dans başlayıveriyor. Sayfaların ortasında, iki dünyayı ayıran sınırda iç içe geçip birleşiyorlar. Suzy
Lee, kitaba dair maddi bir sınırı ayırıcı değil birleştirici bir alan olarak yeniden tanımlanıyor. Kitabın devamında ise okuyucu bekleyen iki boş sayfa. Hayır, matbaada bir hata yok. Sadece küçük kız ve yansıması bir anlığına gözden kayboldular. Tekrar belirdiklerinde ise bir şeyler değişmiş, aynadaki yansıma küçük kızdan başka bir ritim tutturmuş gidiyor. Belki bir gün siz de aynanın önünde dans ederken yansımanızın dansınızı takip etmediğini görürsünüz, kim bilir… Suzy Lee, ifade gücünü sadeliğinden alan bir sanatçı. Büyük, beyaz sayfalarda, eteklerine serpiştirilmiş turuncu rengi hariç kömürle resmedilmiş bir kız çocuğu ve onun aynadaki görüntüsü dışında hiçbir şey yok. Sanatçı, malzeme seçimini kömürden yana kullanmasını şöyle açıklıyor: “Aynı anda iki etkiyi elde edebiliyorum. Net, güçlü çizgiler ve parmakla yayarak elde edilen dinamik hacim duygusu.” Bir kaç çizgiyle ete kemiğe bürünmüş küçük kızın hareketleri ve ifadeleriyse çok güçlü. Ancak sanatçının yalınlığına sadece resimsel bir üslup olarak yaklaşmak eksik kalır. Sadelik ve onun bereketi, Suzy Lee’nin okuyucusuna sunduğu bir bakış açısı. Evet, hikâye bir çocuk ve aynadan ibaret. Ancak bir çocuk ve bir ayna yan yana geldiğinde okuyucuya devinen, büyüyüp genişleyen koca bir alemin kapılarını açıyor.

Ayna Suzy Lee Meav Yayınları, 52 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More