İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Her sabah dünyanın ilk günü

Isabel Minhos Martins’in Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan son kitabı Ben Dünyaya Geldiğimde, bir bebeğin dünyayı keşfediş ve kavrayış yolculuğunu anlatırken hepimizde bir an durup her şeyi yeniden tanıma ve keşfetme hevesi uyandırıyor.

Yazan: E. Nida Dinçtürk

Gündelik hayatın koşuşturmacasında pek durup düşünmeye fırsatımız olmuyor ancak hepimizin güne ve hatta hayata devam edebilmek için gündelik motivasyonlardan fazlasına ihtiyacı var.
Adına kabaca “insanca yaşamak” diyebileceğimiz bu ihtiyacın temelinde gerçekten dünyadaki varlığımızı anımsayarak ve kavrayarak yaşamak var. Her şey sıradanlaşır ve yüzeyselleşirken bizim bugünkü kavrayışımızla tüm tatları, dokuları ve hisleri yeniden keşfetmeye, onlarla ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi şaşırmaya ihtiyacımız var. Bize insan olduğumuzu, hayattaki varlığımızı, dünyadaki yerimizi en çok anımsatan şey bu şaşkınlık duygusu olabilir. Dünyadaki her gününüzü hayatın son günü kadar ilk günü gibi yaşamaya çalıştığınızı düşünün bir an. Bu sıfırdan bakış için işimizi kolaylaştıracak empati ise muhtemelen dünyaya henüz gelmiş birisi sayesinde mümkün olabilir. Şimdi, bunun için bir uzaylı bekleyip ortalığı birbirine katmaktansa gözlerimizi bir bebeğe çevirebiliriz.

Isabel Minhos Martins’in Sevcan Şahin çevirisi ile Koç Üniversitesi Yayınlarından çıkan kitabı Ben Dünyaya Geldiğimde, bir bebeğin dünyayı keşfediş ve kavrayış yolculuğunu en yalın hâliyle anlatarak tam da ihtiyacımız olan bu sıfırdan bakışı sağlıyor. “Bunda anlatılacak ne var?” diye düşünebileceğiniz kadar basit görünen bu yolculuk, her birimiz için yeni bir keşif turu. Özellikle de en çok hızlı yaşayıp hızlı tüketmenin bizi beklenmedik bir doyumsuzlukla karşılaştırdığı bugünlerde, basit yaşamak, basit düşünmek ve bazen basite indirgemek gerektiğini anımsatan zihin açıcı bir fırsat.

Martins’in Madalena Matoso’nun resimleriyle desteklenen cümleleri, hayata ve dünyaya dair son derece felsefi, bir o kadar şiirsel bir yaklaşım sunuyor. Yetişkin okurlar için biraz yavaşlamaya ve duraksamaya dair bir ilham vaat eden kitap, hitap ettiği yaş kitlesine ise keşfedeceği her şeyi biraz daha kanıksayarak tanıyabilme bilinci aşılamaya aday.

Ben Dünyaya Geldiğimde
Isabel Minhos Martins
Resimleyen: Madalena Matoso
Türkçeleştiren: Sevcan Şahin
Koç Üniversitesi Yayınları,
28 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More