İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Safter Korkmaz

Merhaba

Kutlanacak hiçbir şeyin olmadığı bir “Dünya Çocuk Hakları Günü” daha geride kaldı. Söz konusu gün, Birleşmiş…

Gerçek kahraman kim?

Yazarın metne yedirdiği küçük ayrıntılar iki sosyal sınıf arasındaki çelişkinin, salt ekonomik olanaklar ya da fiziki…

Merhaba

Bu sayfada sıklıkla olumsuz gelişmelerden söz açıyoruz. Yazın dünyamıza yönelen sansür uygulamaları da bu gelişmelerin başında…

Merhaba

Okullar, 6 Eylül’de kapılarını öğrencilere açtı. Covid-19 salgını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu eğitim yılı başlangıcının…