İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 114 – Mayıs 2019

Bir “ŞEYTAN” yaratmak

Gökyüzümüzdü Okyanus, insan merkezli ideolojilere, türcü dünya düzenine ve korkularımızla büyüttüğümüz “öteki” kavramına indirilmiş incelikli bir…