İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 114 – Mayıs 2019

Şehir efsaneleri

“Suyu çoktan kurumuş bir çeşme, Surları, burçları yıkık dökük bir kale, Neler neler anlatacak bize. Dere…