İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 126 – Eylül 2020

Cesur ol kendin ol

Çocuklara arka arkaya öğütlerin sıralandığı, bir öykü akışının olmadığı, her resmin birbirinden bağımsız ele alındığı, bütünlük…