İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Güldünya Yayınları

Sonuçta evlenmediler

Kese Kâğıdı Prensesi, ataerkiyi ve evliliği her koşulda yücelten, hatta çocukları gelin etmekte sakınca görmeyen toplumlar…