İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Korkunç General

Costa Banana diye bir yer

Kendi güzelliğinin sarhoşluğundaki Başkan’ın, küçük bir kız çocuğu tarafından kandırılabilecek kadar dirayetsiz ve şuursuz oluşu, yazarın…