İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sorularla sanat…

Tudem Yayınları’nın “Filozof Çocuk” serisinden çıkan Güzellik ve Sanat Nedir başlıklı kitap,
Evrensellik, Ölçütler, Anlamak, Sanatçı, Özgürlük ve Yararlılık bölümleri altında çeşitli sorular
sorarak, Sokratik diyebileceğimiz bir düşünce yöntemiyle okuru düşünmeye davet ediyor.

Öznur ŞAHİN

Oscar Brenifier’nin Güzellik ve Sanat Nedir başlıklı kitabında onlarca soru sizi bekliyor! Ama sakın korkmayın, bu bir sınav değil! Bu sorular sizin sanat ve güzellik hakkındaki bilginizi ölçmüyor. Aksine, sizi daha çok soru sormaya teşvik ediyor. Sanatla kurduğunuz ilişkide sorgulayıcı, bütünlüklü bir bakış açısı edinmenize yardımcı oluyor. Zaten soru sormak düşünmenin de ilk adımı değil midir? Eğer soru sorabilirsek, bilmediğimizin farkında olursak, bilgiyle dinamik bir ilişki kurabilir ve onu yaşamımızın organik bir parçası haline getirebiliriz. Bilginin, bilgi sahibi olmanın otoritesini kıran da bir yaklaşımdır bu. Bunun içindir ki Sokrates, kendi döneminin bilgelerinin yanına giderek, onları sorduğu sorularla sarsmış, bilginin sabit ve mutlak bir şey olmadığını, aksine her zaman sorgulanması gereken bir şey olduğunu ortaya koymuştur. Tudem Yayınları’nın “Filozof Çocuk” serisinden çıkan Güzellik ve Sanat Nedir başlıklı bu kitap da Evrensellik, Ölçütler,
Anlamak, Sanatçı, Özgürlük ve Yararlılık bölümleri altında çeşitli sorular sorarak, Sokratik diyebileceğimiz bir düşünce yöntemiyle okuru düşünmeye davet ediyor.

Brenifier, sanatın güzellikle ilişkisini evrenselliği, göreceliği, tarihselliği, toplumsallığı, yaratım ve alımlama süreci gibi, şimdiye kadar estetik alanında yapılmış klasik tartışmaların etrafında ele alıyor. Sorduğu soruların nedenini açıkladığı her bölüm sonu, Brenifiern’in sorularını gelişigüzel değil, belirli bağlamlar içinde sorduğunu ortaya koyuyor. Fakat bir kez soru sormanın heyecanına kapılmış olan okur, Brenifier’nin bölümlerin sonuna yazdığı sonuç kısımlarıyla hızını kesmiyor. Bölüm sonlarında, onun çizdiği çerçeveye de itiraz edebilecek, sorular üretebilecek bir olgunluğa erişiyor.

GÜZEL NEDİR?
Her bir alt bölüm, birden çok cevabı olan çok yalın sorularla açılıyor. Hepimiz aynı güzellik anlayışına mı sahibiz? Sanatçı yaratmakta özgür müdür? Sanat ne işe yarar? Bunun gibi daha pek
çok soru… Bu soruların cevapsız kaldığını sanmayın. Elbette her sorunun olduğu gibi, bu soruların da cevapları var. Fakat bu basit sorulara verilen her cevap yeni tartışmalar açarak, onlarca
başka soruyu doğuruyor. Diyelim ki, “Güzel nedir?” sorusuna, “Çünkü [elbisem] küçük, parlak sarı puantiyelerle süslü,” cevabını verdiniz. O zaman şu sorulara hazırlıklı olun: “Yeşil üçgenlerle
süslü olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Sevmediğin biri de aynı elbiseyi giyseydi bu elbiseyi hâlâ güzel bulur muydun?”

Sorulardan, sorulara verilen cevaplardan ve bu cevaplara karşı üretilen sorulardan da anlaşılacağı üzere, Brenifier çocukların dünyasını çok iyi bilen bir yazar. Buna Remi Courgeon’un
olağanüstü resimleri de eklenince eşsiz bir kitap ortaya çıkmış. Courgeon’un resimleri sorularla düşünme sürecinin görsel bir ifadesi olmuş. Courgeon, masalların çirkin kurbağasını, güzellik
ölçütlerinin sorgulandığı “Ölçütler” bölümünde bir hayli eğlenceli bir şekilde resmederken, “Anlamak” bölümünde Rodin’in düşünen adam heykeline, “Sanatçı” başlıklı bölümde ise Picasso’ya göndermelerde bulunuyor.

Sonuçta, Oscar Brenifier, Courgeon’un da katkısıyla, okuru çok sade bir dil ve yöntemle sorular sormaya teşvik ediyor. Yazar, güzellik ve sanat üzerinden geliştirdiği soruların asla tek ve doğru bir cevabının olmadığına, konunun zamana, topluma, sanatçıya ve izleyiciye göre değişkenlik gösteren temel yanları olduğuna, sorduğu sorularla işaret ediyor. Güzellik ve Sanat Nedir? başlıklı bu kitabı okuduktan sonra, sadece sanat ve güzellik hakkındaki tartışmalardan haberdar olmuyoruz; aynı zamanda, sanat ve güzellik konusu aracılığıyla eleştirel düşünme sürecinin de içine giriyoruz. Kısacası bu kitapta ne sorular ne de cevaplar mutlak.

Unutmadan, Brenifier’nin bu keyifli ve renkli soru sarmalının bir parçası olduğunuz Güzellik ve Sanat Nedir kitabının sonuna geldiğinizde üzülmeyin! Yazarın Tudem Yayınları’nın “Filozof Çocuk” serisinden çıkan Birlikte Yaşamak Nedir, Özgürlük Nedir, İyi ve Kötü Nedir, Hayat Nedir, Duygular Nedir, Bilgi Nedir, Mutluluk Nedir ve Ben Neyim başlıklı sekiz adet renkli ve heyecanlı kitabı daha sizi bekliyor.

Güzellik ve Sanat Nedir?
Oscar Brenifier
Resimleyen: Remi Courgeon
Çeviren: Gökçe Mine Olgun
Tudem Yayınları , 96 sayfa
Show More