İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Merhaba

Yayın döneminin son sayısıyla karşınızdayız. Vereceğimiz iki aylık aradan sonra, Eylül sayımızla yeni yayın dönemine başlayacağız. Bu kısa arada, bir dosya çalışması içeren sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Dosya konumuz: “Çocuk ve gençlik kitaplarında evrim”

Evrim, dünya bilim çevrelerinde kabul görmüş bir “bilimsel teori”. Ancak ne yazık ki ülkemizde sürekli politik
tartışmaların odağında yer alan bir konu. Geçtiğimiz yıl, milli eğitim müfredatından çıkarılmasıyla yoğun olarak gündeme gelen Evrim Teorisi’nin çocuk ve gençlik kitaplarındaki yansımalarına bakmak istedik bu dosyada.

TÜBİTAK gibi, görevi bilimsel bilgi üretmek ve bilgiyi yaymak olan kurumların Evrim Teorisi karşısındaki bilimdışı
duruşu, zaten malumunuz… Buna müfredatın hâli de eklenince durumun ciddiyeti bir kat daha artıyor. Bilimsel
bilgiye ve bilgi üretme metotlarına, okul sıralarında ulaşma şansı kalmayan çocukların başka kanallar yoluyla beslenmesi büyük önem taşıyor artık.

Dünya çocuk ve gençlik yazınında -sadece Evrim Teorisi değil- bilimsel bilginin çocuklara aktarımında önemli rol oynayan kurgu-dışı eserler, son yıllarda ülkemizde de raflarda daha çok yer bulmaya başladı. Evrim Teorisi özelinde bazılarını dergimize taşıyacağımız bu tip eserlerin çeşitlenerek artması en büyük dileğimiz.

Keyifli okumalar!

Safter Korkmaz

Show More