İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Dünyanın bütün canlıları, bir olduğunuzu hatırlayın!

Bizim Büyük Ailemiz, parçası olduğumuz bütün bir canlılar dünyasını sınırlarının genişliğiyle ele alırken, her birimizin bir diğeriyle kuşaklar ve kuşaklar öncesine dayanan ilişkisine mim koyuyor.

Yazan: Sema Aslan

Çok büyük ve karmaşık bir hikâye, neredeyse şiirsel bir damıtmayla anlatılıyor: “Dünyadaki ilk canlılardan bize çok temel bir miras kaldı: DNA. (…) Tüm yaşam, hâlâ aynı koda sahiptir: DNA.” Burada ifadenin sadeliği kadar, bugün var olan ve bir zamanlar var olmuş tüm canlıların birbirleriyle bağlantılı olduğu bilgisi de etkileyici. Günümüzde de en baskın yaşam formu olan tek hücreli canlılar, bize geldiğimiz yeri gösteriyor. “Biz”, büyük bir ailenin üyeleriyiz. Bizim Büyük Ailemiz, parçası olduğumuz bütün bir canlılar dünyasını sınırlarının genişliğiyle ele alırken, her birimizin bir diğeriyle kuşaklar ve kuşaklar öncesine dayanan ilişkisine mim koyuyor; anlatısını bu ilişki üzerinden kuruyor.
Bizim Büyük Ailemiz az yazılı, bol resimli bir kitap. Başlangıçta nasıldık, içine doğduğumuz dünya neye benziyordu, geçen zamanla birlikte bize ve dünyaya neler oldu sorularına son derece sade yanıtlar verirken, bir hikâye dili kullanıyor. Görsel malzemesiyle oldukça uyumlu bir biçimde akan bu dil, denizde salınan küçük ve yuvarlak hücreler olduğumuz günlerden bugüne, her şeyin nasıl da yavaş ama özel bir şekilde değiştiğini tane tane söylüyor. Adım adım gerçekleşen büyük değişimi adım adım, sayfa sayfa aktaran kitap, “biz” vurgusunu elden bırakmayarak, çok büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Dünü ve bugünü, bizi ve diğer canlıları buluştururken, nelerin nasıl ve neden değiştiğini, nelerin bugün de bizimle birlikte kalmayı sürdürdüğünü anlatırken de neden sonuç ilişkisini açıklıkla ortaya koyuyor. Yeteneklerin anlamını araştırıyor. Güzel olan, kitabın sadece anlama odaklanmaması, o yetenekler gelişirken bizi bir öncesi ve bir sonrası arasındayken resmediyor olması. “Denizden karaya çıktık fakat çok fazla uzaklaşamadık, yumurtalarımızı bırakmak için denize dönmemiz gerekiyordu,” cümlesindeki gibi… Kitabın, evrimin bir süreç olduğunu anlatmadaki başarısı, kesinlikle dikkate değer.
Kitabın sonunda, tüm kitaptaki anlatının özeti niteliğinde, ansiklopedik bir “Soyağacımızın Kökenleri” bölümü ile bir zaman çizelgesi yer alıyor. Bu kısmı, okuduklarımızı gözden geçirmemiz, derleyip toplamamız için bir fırsat yaratıyor. Ve son olarak kitap, 5 – 7 yaş aralığı için öneriliyor.

 

 

 

Bizim Büyük Ailemiz
Bir Evrim Öyküsü
Lisa Westberg Peters
Resimleyen: Lauren Stringer
Türkçeleştiren: Esin Pervane
Nesin Yayınevi, 48 sayfa
Show More