İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Örümcekler de bizi görüyor

İsim vermenin iktidar sağlama gücünü bir yana bırakıp bağ kurma yönünü ele almamızı istediğini sandığım kitap, bunu da tam anlamıyla gerçekleştiremiyor; daha çok örümceklere karşı fiziksel üstünlüğümüzü vurguluyor.

Yazan: Burcu Yılmaz

Konusu itibariyle ilgi çekici, çizimleri bakımından sevimli, kurgu yönündense kafa karıştırıcı bir kitap Ayyy Örümcek!. Örümcek korkusunun üstesinden gelebilmenin yolları üzerinde duran metin, sayfalar ilerledikçe kurgunun dağıldığı hissini yaratıyor. Örümceklerin her yerde olabileceğini söyleyen kitap; onlara ilişkin bilgilerle işe başlayıp onlarla nasıl baş edeceğimize dair önerilerle devam ediyor. Kurgunun dağıldığı, ikna ediciliğinin sorgulandığı nokta da burada başlıyor.

Sekiz bacaklı bir ev arkadaşı hoşumuza gitmezse ondan nasıl kurtulabileceğimize ilişkin önerileri (plastik sineklik, gazete, elektrik süpürgesi vb.) sıralayan kitap, bu aletlerin hepsini bir araya getirerek yapabileceğimiz bir makineden ve bu makineyi yapmanın olanaksızlığından söz ediyor önce. Söz konusu aletlerin her birinin tek tek de işe yarayabileceğine ilişkin fikri zaten vermiş oluyor oysa. Ardından başka bir çözüm olarak örümceğe isim vermeyi öneriyor. Bunun örümcekleri kaçıracak özel bir taktik olduğunu söylemesine karşın, bir sonraki sayfada onları nasıl dışarı atabileceğimize ilişkin bir yöntem sunarak biraz daha kafa karıştırıyor.

Genel itibariyle kurguya ilişkin problem şu; pek çok fikri aynı anda fakat ikna edici olamadan, bunlar arasında sağlam bağlar kuramadan kullanıyor. İsim vermenin iktidar sağlama gücünü bir yana bırakıp bağ kurma yönünü ele almamızı istediğini sandığım kitap, bunu da tam anlamıyla gerçekleştiremiyor (ki bundan örümcekleri kaçıracak özel bir taktik olarak söz etmesi daha en baştan bağ kurma ihtimalini gözden çıkarıyor). Daha çok örümceklere karşı fiziksel üstünlüğümüzü vurguluyor. Kitabın son sayfasındaki şu cümle, metnin odaklanmaya çalıştığı fakat başarıp başaramadığı tartışmaya açık ana fikrini özetliyor: “Ve eğer sen onu tanırsan endişen hemen hafifleyecektir.” Dayanıklı temeller üzerine oturtulamadıklarını hissettiren ve her biri tek başına tartışmaya açılabilecek fikirler, metnin bizi örümceklere yakınlaştırabilme gücünün önünü kesmiş. Tüm bunlara karşın karakterlerin sevimli ifadeleri ve eğlenceli çizimler kitaba neşe katıyor.

Ayyy Örümcek! Nina Dulleck Çeviren: Necdet Neydim Gergedan Yayınları, 32 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More