İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 094 – Mayıs 2017

Bir zaman yolcusu…

Kitap, günümüz ile İkinci Dünya Savaşı yılları arasında gidip gelen başkarakter Tegan’ın vasıtasıyla savaşın ne menem…

Paranın ilk elbisesi

Para hakkında sürekli konuşuluyor, bütün çarklar da onun üzerinden dönüyor ama nedense çocuklara ekonomik kavramları öğretelim…