İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 039 – Mayıs 2012

Yaşayan yazarlar sempozyumu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin inisiyatifiyle gerçekleştirilen Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi’nin beşincisi 9-11…