İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Kese Kâğıdı Prensesi

Sonuçta evlenmediler

Kese Kâğıdı Prensesi, ataerkiyi ve evliliği her koşulda yücelten, hatta çocukları gelin etmekte sakınca görmeyen toplumlar…