İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Po Koyunlar Kralı’nın İzinde

Anlatma, göster!

Çocuğa aktarılmak istenen mesaj ‒ille bir mesaj kaygısı olması gerekiyorsa‒ ima edilmeli, hatta hissettirilmelidir. Çocukların algısı…