İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Hoş geldiler mi?

Barroux, çarpıcı bir buluşla iki önemli sorunu tek bir alegorik hikâyede birleştiriyor: göçmenlik ve çevre bilinci…

Yazan: Safter Korkmaz

Paris’te doğan ama Kuzey Afrika’da, Fas’ta büyüyen bir sanatçı Barroux. Onu, geçtiğimiz yıllarda çıkan iki kitabı sayesinde tanımıştık. Redhouse Kidz’in yayımladığı bu iki sessiz eser (Nerede bu Fil? ve Nerede Bu Deniz Yıldızı?), küçük okurlarda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen resimli kitaplardı. Bu yüzden olmalı, Hoş Geldiniz’i elime ilk aldığımda, yine çevreci bir resimli kitapla karşı karşıya olduğumu düşündüm. Bir kutup ayısı ile tropikal bir maymunu bir araya getiren kapağı da düşüncemi destekliyordu elbette. Ne var ki kitabı okuduğumda, Barroux’nun, çarpıcı bir buluşla iki önemli sorunu tek bir alegorik hikâyede birleştirdiğini gördüm. Ama bu kez çevre bilinci, ikinci planda kalan bir vurgu. Çizerin asıl mesajı göç ve göçmen sorunlarına dair.

Hem Fransa’da yaşayan Afrikalı göçmen nüfusun etkisi hem de kendi deneyimlediği farklı coğrafyalarda yaşam/çok kültürlülük, göçmen sorunlarına eğilmek konusunda Barroux’ya önemli bir motivasyon sağlamış olmalı.

Hoş Geldiniz’de küresel ısınmanın en büyük mağdurlarından kutup ayılarıyla karşılaşıyoruz önce. Buzulun üzerinde sakin, sıradan bir gün onlar için. Ta ki o korkunç çatırtıyı duyana dek. İşte küresel ısınmanın sonucu, buzuldan kopan bir parça açık denizlere sürükleniyor. Üzerinde de 3 zavallı kutup ayısı! Sonrası… Sonrası göçmenlerin dramı. Hızla eriyen buz parçası yüzünden denizin dibini boylama tehlikesi yaşayan kahramanlarımız, farklı farklı adalara sığınmak isterler. Ama aynı insanların dünyasında olduğu gibi, farklılıkları yüzünden hor görülürler, dışlanırlar. Binbir bahane ile o adalarda yaşamalarına izin verilmez. Nihayet kimsenin yaşamadığı boş bir ada bulup, rahat bir nefes aldıklarında, bu kez başka bir göçmen grup, 3 kafadar maymun, onların adasına gelir. Acaba kutup ayılarının tepkisi ne olacaktır?

Hoş Geldiniz, göçmen sorunları gibi önemli bir gündemi, zorlanmadan ve çocukları zorlamadan kolayca ele alan bir kitap. Göç ve göçmenliği bir çırpıda anlatmakla kalmıyor göçmenlerin maruz kaldığı dışlanma, aşağılanma ve benzeri kötü davranışları da eleştirel bir gözle çocuğa aktarabiliyor. Yaşanan büyük insanlık dramına dair tek söz etmeden, insana ve insanlık hâllerine dair en ufak imada bulunmadan, simgeler dünyasının sihriyle meselenin altından kalkıveriyor Barroux.

Hoş Geldiniz Barroux Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın Redhouse Kidz, 32 sayfa
Hoş Geldiniz
Barroux
Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın
Redhouse Kidz, 32 sayfa
Show More