İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Asıl yabancı kim?

“Doğru, ben burada doğmadım. Ama yaşamayı öğrendiğim yer burası.”

Yazan: M. Banu Aksoy

Geçenlerde büyük oğlum bahçedeki ağaca tünemiş oturuyordu. O sırada ya korsan gemisi, ya zirvesi bulutlarda bir dağ ya da kim bilir neydi? Avluya daha önce hiç görmediğimiz bir kız çocuğu girdi ve ağacın dibine kadar gelip duruverdi. Oğlum yukarıdan “Senin adın ne?” diye sordu. Kız söyledi ve o da oğluma adını sordu. Bu kadar. Diğer çocuk oğlumun ağaç tepesinde neden durduğunu sorgulamadı. Oğlum onun kim olduğunu sorgulamadı. Sadece tanıştılar.
Çocuklar böyle işte. Biz yetişkinlerin benzer biri durumda elli bin önyargı kalıbıyla kendi kendimizi kapana kıstırmamızın aksine, onlar her türlü tuhaflığı ve farklılığı normal kabul ederek devam ediyorlar hayatlarına.
Eloísa’nın öyküsüne gelince… O yabancı olmanın sıkıntısını çekiyor başlangıçta. Çünkü henüz küçücükken, babasıyla birlikte yabancılarla, tuhaf yaratıklarla dolu başka bir ülkeye taşınırlar. Babası yeni işine, Eloísa yeni okuluna alışmaya çalışırken bocalarlar: Kimseyle konuşmadan, hep yabancılık çekerek ve kimi zaman eve dönüş yolunda kaybolarak… Başlangıçta günler geçmek bilmiyorken, zamanla hayat kolaylaşmaya başlar. Giderek daha “evdeymiş gibi” hissetmeye başlarlar. Sonunda Eloísa durumu özetler: “Doğru, ben burada doğmadım. Ama yaşamayı öğrendiğim yer burası.” Çünkü zaman her şeyin ilacıdır.
Eloísa ve Diğer Yaratıklar’ın kısa ve vurucu bir öyküsü var. Ama esas çarpıcı kısmı resimleri. Küçük Eloísa babasıyla ikisinin bu kentte tuhaf birer yaratık gibi olduklarını anlatsa da resimler aksini söylüyor. Adam boyunda pire, solucanlar, kırkayaklar, akrepler ve güvelerle dolu bu ülkeye uyum sağlayabilmek gerçekten zor olmalı. Öte yandan ne kadar ürkütücü görünseler de onlar da okul bahçesinde oyun oynayan, pazarda meyve satan, işe metroyla gidip gelen sıradan “insanlar”… İnsan demişken, kitabın finalindeki sınıf sahnesi her şeyi ters yüz ediyor ve okura yabancı olanın kim olduğu sorusunu sorduruyor.
Jairo Buitrigo’nun kaleme aldığı kitabı dilimize Esin Pervane çevirmiş. Ancak bence kitaptaki en büyük övgüyü illüstratör Rafael Yockteng hak ediyor. Bu küçücük kitabın bu kadar anıtsal bir etki yaratmasının başlıca sebebi yabancı olma ve belki de mülteci olma halini böcek imgesiyle anlatılmasıdır bence.

 

 

 

 

Eloísa ve Diğer Yaratıklar Jairo Buitrigo Resimleyen: Rafael Yockteng Türkçeleştiren: Esin Pervane Nesin Yayınları, 44 sayfa
Eloísa ve Diğer Yaratıklar
Jairo Buitrigo
Resimleyen: Rafael Yockteng
Türkçeleştiren: Esin Pervane
Nesin Yayınları, 44 sayfa
Show More