İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Merhaba,

Safter Korkmaz

Ekim ayının ilk günü, üçü çocuklar ve gençler için yazılmış olmak üzere, dört kitabın “muzır” ilan edildiği haberiyle güne başladık. “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”nun, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Sünnetçi Kız isimli kitaplar için verdiği kararın uygulaması ise şöyle: “(Bu kitaplar)… ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.”

Adı ve uygulama biçimi ne olursa olsun, açık ki bu bir sansür kararıdır. Sanata ve edebiyata yönelen her türlü yasak, kim tarafından hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın, özgür düşünce ve yaratı süreçlerine vurulan zincirlerdir.

Çocuk ve gençlik yayıncılığı özelinde, birilerince sürekli gündeme getirilen “denetim”, “sansür/oto-sansür mekanizması” talebi, bu yasaklama kararı ile somut bir biçime bürünmüş durumdadır. Bu gerici talebin ve karşılığında uygulanan sansürün hedefi, yaratılmaya çalışılan algının aksine, “ahlak dışı içerik” değildir. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitapları hakkında İyi Kitap sayfalarında* da yer bulan değerlendirmeler bile okunduğunda, yasaklama kararının, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yükselen talepleri hedeflediği görülecektir.

Her şey bir yana, içeriği ne olursa olsun, hiçbir edebiyat eseri sansüre uğramamalı; hiçbir siyasal erk, kitaplar üzerinde yasal yaptırım uygulamamalıdır. Bir kitabın tek seçici kurulu okurudur. Okurun aklına ve süzgecine güvenmek gerekir. Edebi metinlerde “iyi”ye ulaşmak, “kötü”nün etkinliğini azaltmak sadece ve sadece ilkeli yayıncıların ve okurun işidir. Adı ve mesleği ne olursa olsun edebiyat dışı hiçbir aktörün bu süreçte yeri olmamalıdır.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, iyi kitaplarla buluşmak üzere…

* Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi için İyi Kitap Sayı 96, Eylül 2017 / Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler için İyi Kitap Sayı 93, Nisan 2017. İçeriklere www.iyikitap.net üzerinden ulaşılabilir.

 

Show More