İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Sayı 048 – Şubat 2013

Şimdinin harika çocukları

Şimdinin  harika çocukları Öznur ŞAHİN Zehra İpşiroğlu’nun, Aziz Nesin’in kitabına gönderme yaparak kaleme aldığı Şimdiki Çocuklar…