İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Savaş Maymunu

Bir zaman yolcusu…

Kitap, günümüz ile İkinci Dünya Savaşı yılları arasında gidip gelen başkarakter Tegan’ın vasıtasıyla savaşın ne menem…