İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

Uzaktan gelen fısıltı

Kitaptaki ikinci hikâyede, Zeus’un verdiği parti sayesinde, Olympos’un tanrıları kimdir, özellikleri nelerdir, nasıl bir atmosferde yaşarlar öğrenebiliyoruz.

Yazan: Ceylin Aksel

Mitolojinin, evrenin yaradılışını araştıran ve anlamlandıran temeli, sanatın doğuşunu etkileyip onu zenginleştirmiştir. Hesiodos’un, İşler ve Günler eserinden bu yana mitolojik konular pek çok kitaba ilham kaynağı olmuştur. Kelime Yayınlarının yayın programına dâhil ettiği Bitmeyen Mitoloji – Baklanbaus Anlatıyor kitabında Hafize Çınar Güner de mitolojinin zengin dağarcığından, Pandora’nın Kutusu ve Demeter ile kızı Kore’nin hikâyelerini anlatmayı seçmiş.
Mitolojik anlatıların dünyası, alışkın olduğumuz dünyadan oldukça farklı olduğundan, zaman zaman anlatılan hikâyeleri takip etmek zorlaşır. Tanrıların ve diğer mitolojik kahramanların kim olduklarını, soyağaçlarını ya da yaşadıkları olayların kronolojisini çözmek kolay değildir. Okurun konuyla ilgili ön bilgisi yoksa, bu zorluğu aza indirgemek yazarın görevidir. Karakterleri ve olay örgüsünü kurgularken, bilgiyi alt metine yerleştirebilmelidir. Örneğin anlatıda karakterlerin sadece isimleriyle değil, başlıca özellikleriyle tanıtılması, okur için sağlam ilerleyebileceği bir zemin olabilir. Hafize Çınar Güner de kitabında bu çabayı göstermiş. Ancak yeterliliği konusunda endişelerim var. Örneğin Centaurlardan bahsederken görünüşlerini de tasvir ederken, Titan ve Satryler için fazla betimlemeler yapmamış. Okur için kimi karakterler hayal edilebilirken kimisi daha karanlıkta kalmış. Kitaptaki ikinci hikâyede, Zeus’un verdiği parti sayesinde, Olympos’un tanrıları kimdir, özellikleri nelerdir, nasıl bir atmosferde yaşarlar öğrenebiliyoruz. Bu sahnenin başarılı kurgusu, bilginin okura doğal akışını sağlıyor. Oysa ilk hikâye, biraz ondan biraz bundan alıntılarla kurgulanmış gibi. Bana göre kurgu ve akıştaki bu fark, ikinci hikâyeyi anlatım gücü açısından öne çıkarıyor. O yüzdendir ki, kitabı okumaya ikinci hikâye “Senin Adın Pandora” ile
başlamak isterdim. İlk hikâyede sözü edilen haberci tanrı Hermes’in, ikinci hikâyenin başında haberci tanrı oluşu ise öykülerin sıralanışının değişmesi gerektiği düşüncemi destekliyor.
Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin önceden belirli olduğu kurgular daha kolay görünse de yazar için bazı riskler taşır. Yazar bu kitapta riski, hikâyeyi statik kurgudan çıkararak, mesela sahneyi Demeter’in kaçırılmasından başlatarak en aza indirebilirdi diye düşünüyorum. Daha dikkat çekici ve etkili bir giriş bu şekilde yakalanabilirdi belki. Oysa Güner, kendini aktarıcı anlatıcı olarak konumlandırıp, hikâyeleri statik bir anlatım şekliyle bize aktarmayı seçerek kitabı arafta bırakmış sanki…

Bitmeyen Mitoloji
Baklanbaus Anlatıyor
Hafize Çınar Güner
Resimleyen: Zeynep Dağgüden
Kelime Yayınları, 72 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More