İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

SORUŞTURMA:

Çocuk ve gençlik yayıncılığında kitap üretimi: Süreçler ve sorunlar…

Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, barış gibi insanlığın evrensel değerleri,iyi edebiyattan ve nitelikli yayıncılıktan ayrı düşünülemez.

Az sonra okumaya başlayacağınız soruşturmamız yedi bölümden oluşuyor. Çocuk ve gençlik yayıncılığı alanında emek veren yazar, illüstratör, çevirmen, editör, tasarımcı, edebiyat ajanı ve yayıncı 32 ismin sorularımıza verdikleri yanıtları, kendi başlıkları altında ayrı ayrı takip edebileceksiniz.

Her gruba özel yönelttiğimiz sorularımızla; iş tanımları, çalışma koşulları, sorunları, yayıncılığa dair beklentileri gibi o mesleğe has konuların yanı sıra, yayıncılığımızın genel süreçlerini ve sorunlarını da kapsama gayreti içinde olduk. Her biri, birbirini tamamlayan ve kolektif bir emeğin ürünü olarak kitabı vücuda getiren bu meslek gruplarının izinde, kitap yayıncılığımızın bir resmini çizmek istedik. Sansürden ekonomik krize, telif sözleşmelerinden ücret meselelerine pek çok sorun, işin farklı cepheleriyle soruşturmamızda yer buldu.

Elbette soruşturmamız, alanda çalışan profesyonelleri ilgilendiren bu çerçeve ile sınırlı kalmadı. Kitap yayıncılığına ilgili okurun, esin perilerinden başlayıp kitapçı raflarına ulaşana dek bir kitabın hangi aşamalardan geçip, kimlerin elinde şekillendiğini takip edebileceği bir bilgilendirici arşiv de oluşturmak istedik. Dahası kitap yazmak isteyen ya da yazdığı kitabı yayınevlerine göndermeyi düşünen okura da yardımcı olacağını umduğumuz ipuçlarını, soruşturmanın içinde derledik. 

Ama belki de en önemlisi, bu soruşturmanın toplamda çizdiği tabloyu, iki ön yazımızla bir arada değerlendirebilmek. Kitabı insanlığın hafızası, kitabı vücuda getirenleri de bu hafızanın taşıyıcıları olarak ele aldığımızda birbirinden ayrık gibi duran pek çok meselenin aslında bir bütünün parçaları olduğunu görebiliriz. Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, barış gibi insanlığın evrensel değerleri, iyi edebiyattan ve nitelikli yayıncılıktan ayrı düşünülemez. Sansür ya da yayımlama özgürlüğünün önündeki yasal engeller gibi sadece yayıncılığı ilgilendirdiği düşünülen uygulamalar, özünde insanlığın bu önemli değerlerini hedef alır. Bu değerlerin taşıyıcısı kitabın üreticileri ise saldırıları ilk elden göğüslemek zorunda olanlardır. Nitelikli yayıncılık, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alıp doğruyu savunabilmeyi gerektirir. Bu da ancak kitap üretimine emek veren tüm paydaşların birbirlerinin sorunlarının farkında olup çözüm için birlikte hareket etmeleri hâlinde mümkündür.

Show More