İyi Kitap

Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi

yetişkin de okur

Dokuzda dokuz isabet

Bu birbirinden ayrı dokuz hikâyenin yegâne müşterek noktası, hiçbir kahramanın kurtarılmaması veya kurtarılamaması. İnsanın kendi aptallığından…